مهندس هانی محمودی

مهندس هانی محمودی

کارشناس برنامه نویسی و پشتیبان نرم افزار
مشاهده رزومه
مهندس مهدی مشیری

مهندس مهدی مشیری

مدیر فنی - برنامه نویس
مشاهده رزومه
مهندس جواد مشتاقیان

مهندس جواد مشتاقیان

کارشناس نصب، استقرار و خدمات پس از فروش
مشاهده رزومه
مهندس زهرا حسین نژاد

مهندس زهرا حسین نژاد

کارشناس تولید محتوا - منشی
مشاهده رزومه
مهندس کوروش کرکه آبادی

مهندس کوروش کرکه آبادی

برنامه‌نویس اندروید
مشاهده رزومه
مهندس امیرحسین سادات ناصری

مهندس امیرحسین سادات ناصری

مهندس الهام دهقانی

مهندس الهام دهقانی

کارشناس برنامه‌نویس و خدمات پس از فروش
مشاهده رزومه
خانم عالم شناس

خانم عالم شناس

کارشناس امور مالی و مترجم
مشاهده رزومه
دکتر مریم جلیلی

دکتر مریم جلیلی

مدیر عامل
مشاهده رزومه